กระจกฝ้า
รับติดตั้งกระจกฝ้า บานเลื่อนแบ่งสี่กระจกฝ้า สามารถติดตั้งที่ห้องน้ำหรือที่ต่างๆได้ อย่างเหมาะสม