กระจกบานตายเขียว
ติดตั้งกระจก กระจกบานตายเขียว8มิล ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ที่เหมาะสม ดูสวยงามน่าอยู่ ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ