กั้นห้องกระจก
กั้นห้องกระจก ลูกค้ากั้นห้องรร้านค้า สวยๆใสด้วยกระจกอลูมิเนียมที่มีรูปแบบสวยงามดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทำให้ร้านดูดีร่มลื่น น่าอยู่น่าเข้ามากยิ่งขึ้น