กั้นห้องกระจกหลังคา
ติดตั้งกั้นห้องกระจกหลังคา บ้านลูกค้าทำให้ตัวบ้านน่าอยู่และสวยงามมากยิ่งขึ้น ดูจากภายนอกและเข้าภายในบ้านแลดูสวยงามมีระดับ