ประตูบานสไลบานตายข้าง
ประตูบานสไลบานตายข้าง ติดตั้งที่หน้าบ้านหรือ อาคารสำนักงานก็ได้ หรือตามที่ท่านต้องการ กระจกแข็งแรงทนทาน มีคุณภาพมาตรฐาน